סרט לגיוס תורמים למרכז הרפואי רמב"ם

כחלק משיתוף פעולה הנרחב שלנו עם המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, נתבקשנו להפיק סרטון גיוס תרומות למערך האונקולוגי ע"ש פישמן. מטרת הסרטון הינה תמיכה במערך גיוס התרומות שמפעיל במרכז הרפואי. הכסף שיגויס ישמש להקמת מערך הקרנות יקר, ורכישת ציוד רפואי מתקדם למחלקות.

המערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם הינו גדול במיוחד, וכולל בתוכו מספר מחלקות ומכונים שונים, אשר מופעלים ע"י צוות גדול של רופאים ואחיות. החל משלב ההכנות וכתיבת התסריט, ולכל אורך הפקת הסרט עבדנו בשיתוף פעולה וליווי צמוד עם צוות המערך האונקולוגי. במהלך ההכנה לצילומים בוצעו סיורים מקדימים לקביעת אתרי הצילום, ותיאום מול צוות הרופאים והאחיות במחלקות המערך.

עבור הסרט בוצעו צילומים מקיפים לאורך מספר ימים, במחלקות המערך השונות.

הפקת סרט בבית חולים כרוכה באתגר מקצועי לא פשוט – שמירה על איכות ההפקה ועמידה בלוחות זמנים צפופים, והקפדה על פגיעה מינימאלית בעבודת הצוות הרפואי, ופרטיות החולים. כמו במקרים רבים, גם סרטון גיוס תרומות זה נערך למספר גרסאות בשפות שונות, לפנייה ממוקדת לקהלי יעד שונים בישראל ובחו"ל.

תמלול הסרטון:

The new 9-stories tall Joseph Fishman Oncology Center is almost twice as large as the 50 year-old former institute that is still partially operational.

The new center was meticulously designed to the highest standards, creating a medical center that emphasizes the patient's dignity, comfort and privacy in a calm and supportive environment. It includes open spaces and private areas for hospitalized and day patients undergoing cancer treatment.

The Oncology Outpatient Clinic includes 5 holistic clusters where patients receive treatments based on their diagnoses.

In the Oncology Day Care Unit, 20 treatment stations were added for a total of 54 high comfort treatment pods, where patients receive individualized cancer treatments.

The Chemotherapy Inpatient Department includes 25 beds and a pharmacy for preparing cytotoxins on the spot.

The new Radiotherapy Inpatient Department includes 25 beds in 14 single or double high-standard rooms.

The Oncology Institute takes an active role in a leading cancer studies, researching new drugs and novel biological agents.

Many studies conducted in recent years have shown that supportive care from when the cancer is diagnosed can improve the patient's quality and even extend their life.

In the Joseph Fishman Oncology Center, 500 square meters were allocated for supportive medical care alongside complementary treatments

The oncology institute team uses the most advanced of cancer treatment technologies in the field, including linear accelerators, a brachytherapy system and computer systems for planning radiation therapy.

The New Joseph Fishman Oncology Center provides proven and cutting edge cancer treatments in a holistic supportive environment, offering hope and realistic options to patients and their families in northern Israel.