סרט הדרכה לחברת HydroSpin

חברת HydroSpin, המייצרת פתרונות לייצור חשמל למערכת ניטור מים, הפיקה איתנו סרט הדרכה המיועד לאנשי תחזוקה הבאים להתקין את המערכת על צנרת מים. הסרט תוכנן כך שהתוכן יתאים לקהל היעד וילווה את המתקין בכל שלבי ההתקנה, תוך מתן דגשים בטיחותיים חשובים.

דילוג לתוכן